Ο Peter Rober [Πίτερ Ρομπέρ] είναι οικογενειακός θεραπευτής, επόπτης και εκπαιδευτής, με ιδιαίτερο κλινικό και ερευνητικό ενδιαφέρον για τον θεραπευτικό εαυτό και τον εσωτερικό διάλογο του θεραπευτή, της θεραπεύτριας κατά τη θεραπευτική διαδικασία.

Είναι καθηγητής κλινικής ψυχολογίας στο Ινστιτούτο Μελέτης για την Οικογένεια και τη Σεξουαλικότητα, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Leuven, Βέλγιο. Είναι υπεύθυνος του Context – Κέντρου θεραπείας Ζεύγους και Οικογένειας, του Πανεπιστημιακού Ψυχιατρικού Κέντρου (UPC) KU του Leuven.​

Μαζί με την Justine van Lawick και τους John Shotter, Jaakko Seikkula και Jim Wilson συμμετείχε στο δίκτυο διαλογικών πρακτικών στα πλαίσια του οποίου οργανώθηκαν 6 summer schools, ενώ η ίδια ομάδα διοργάνωσε ευρωπαϊκά και διεθνή συνέδρια και συνέβαλε στη διάδοση των διαλογικών πρακτικών με πλήθος σεμιναρίων και άρθρων. https://dialogicalpractices.org/

Στα αγγλικά έχει κυκλοφορήσει το βιβλίο του In therapy together: Family therapy as a dialogue, 2017, βλ.https://www.intherapytogether.com/, βιβλιοπαρουσίαση, Δ. Φιλοκώστας, Γ. Ψαρόπουλος, Μετάλογος, τεύχος 32, 2017 https://www.metalogos-systemic-therapy-journal.eu/

Στο Ινστιτούτο, μας έχει απασχολήσει το συγγραφικό του έργο και έχουμε ισχυρές επιρροές όσον αφορά τον εσωτερικό διάλογο του θεραπευτή, της θεραπεύτριας, καθώς και τα μυστικά και τα άρρητα κατά τη θεραπευτική διαδικασία με τα οποία επίσης έχει ασχοληθεί.

Στο συγκεκριμένο webinar θα ασχοληθούμε με τον εσωτερικό διάλογο του θεραπευτή, της θεραπεύτριας, μέρος του οποίου είναι γνωστό στους απόφοιτους μας από τη διαδικασία της ηλεκτρονικής επίβλεψης ως TIC (Therapeutic Inner Conversation), προκειμένου να εξελίξουμε τη συγκεκριμένη πρακτική με την παρουσία του αγαπημένου σε πολλούς από εμάς Peter Rober.

Leave a Reply