Όνομα (required)

Ηλεκτρονική διεύθυνση(required)

Θέμα

Μήνυμα

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε θέμα σας παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ανδρέα Τσονίδη συμπληρώνοντας τη φόρμα της σελίδας αυτής

Address: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Βηλαρά 7, 54625 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310-861061

Email: systemicinstitute@gmail.com