Το Ινστιτούτο ιδρύθηκε το 2006 στη Θεσσαλονίκη με σκοπό την προαγωγή της συστημικής θεωρίας και πράξης. Υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του είναι επιστημονική επιτροπή που αποτελείται από καταξιωμένα μέλη της συστημικής ψυχοθεραπευτικής κοινότητας της Θεσσαλονίκης. Παρέχει εκπαίδευση και εποπτεία στη συστημική ψυχοθεραπεία, καθώς και συμβουλευτικές συνεδρίες σε ζευγάρια και οικογένειες, ενώ διοργανώνει και υλοποιεί διάφορες εκπαιδευτικές και επιστημονικές δράσεις. Το Ινστιτούτο είναι πλήρες μέλος του Επιμελητηρίου Ινστιτούτων Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA-TIC) από το 2012 και προσφέρει υπηρεσίες όπως:

Τετραετές πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Συστημική Οικογενειακή Θεραπεία, το οποίο προσφέρει πλήρη θεωρητική και κλινική κατάρτιση. Η κλινική άσκηση με οικογένειες, ζευγάρια και άτομα γίνεται στον χώρο του Ινστιτούτου υπό άμεση επίβλεψη και με χρήση αμφίδρομου καθρέφτη και θεραπευτικής ομάδας.

Σύντομα εκπαιδευτικά προγράμματα στο πεδίο της συστημικής σκέψης και ψυχοθεραπείας, τα οποία μπορούν να σχεδιαστούν με βάση τις ανάγκες φορέων στον χώρο της ψυχικής υγείας. Επίσης διοργανώνει εργαστήρια και επιστημονικές εκδηλώσεις που καλύπτουν διάφορους ψυχοκοινωνικούς τομείς.

Σύντομη συμβουλευτική σε ζευγάρια και οικογένειες μέσα από το πρίσμα της συστημικής προσέγγισης.

Εποπτεία επαγγελματιών ψυχικής υγείας, σε ατομική ή ομαδική βάση, πάνω σε κλινικά και οργανωσιακά ζητήματα.

Το Ινστιτούτο επιθυμεί να συμβάλει στη μετάδοση και την εξέλιξη της συστημικής σκέψης και πρακτικής. Στον πυρήνα της συστημικής οπτικής βρίσκεται η βασική παραδοχή πως μπορούμε να αντιληφθούμε τους ανθρώπους και τον κόσμο τους μόνο μέσα στο πλαίσιο των σχέσεων και των διαδράσεων που αναπτύσσουν εντός σημαντικών συστημάτων. Η συστημική οικογενειακή θεραπεία αναδύθηκε σε αυτή τη βάση ως μια πρωτοποριακή και εναλλακτική πρόταση στο πεδίο των ψυχοκοινωνικών και ψυχιατρικών πρακτικών. Από την αρχική φάση της έμφασης σε πρότυπα συμπεριφορών και επικοινωνίας, μέχρι την πρόσφατη στροφή στη γλώσσα και τις διεργασίες νοηματοδότησης, η συστημική οπτική παραμένει μια προσέγγιση που εστιάζει στην πολύπλοκη δυναμική των σχέσεων.

Το Ινστιτούτο είναι αναγνωρισμένο κέντρο εκπαίδευσης στη συστημική οικογενειακή θεραπεία από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA). Κύρια δραστηριότητά του αποτελεί το ολοκληρωμένο, τετραετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Συστημική Οικογενειακή Θεραπεία. Παράλληλα, επιδιώκει να αποτελέσει έναν τόπο συνάντησης ιδεών και πρακτικών που προάγουν τη σχεσιακή οπτική, με απώτερο στόχο την ανάδυση της πολυφωνίας, της συνεργατικότητας και της αναστοχαστικότητας στο πεδίο των ψυχοκοινωνικών και ψυχοθεραπευτικών πρακτικών.