Το Ινστιτούτο ιδρύθηκε το 2006 στη Θεσσαλονίκη με σκοπό την προαγωγή της συστημικής θεωρίας και πράξης. Υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του είναι επιστημονική επιτροπή που αποτελείται από καταξιωμένα μέλη της συστημικής ψυχοθεραπευτικής κοινότητας της Θεσσαλονίκης. Παρέχει εκπαίδευση και εποπτεία στη συστημική ψυχοθεραπεία, καθώς και συμβουλευτικές συνεδρίες σε ζευγάρια και οικογένειες, ενώ διοργανώνει και υλοποιεί διάφορες εκπαιδευτικές και επιστημονικές δράσεις.