Καλώς ήλθατε!

Το Ινστιτούτο Συστημικής Σκέψης και Ψυχοθεραπείας
έχεις ως στόχο την προαγωγή
της συστημικής θεωρίας και πράξης
παρέχοντας εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές
υπηρεσίες στη Θεσσαλονίκη

 

Εποπτικές συζητήσεις

Το Ινστιτούτο Συστημικής Σκέψης και Ψυχοθεραπείας διοργανώνει κύκλο Εποπτικών Συζητήσεων για επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Οι εποπτικές συζητήσεις θα πραγματοποιούνται στον χώρο του Ινστιτούτου σε ομάδα (έως 10 ατόμων), κάθε δεύτερο Σάββατο (16:00 – 19:30), και θα συντονίζονται από έμπειρα στην εκπαίδευση και την εποπτεία στελέχη και συνεργάτες του Ινστιτούτου.

 

Εκπαίδευση στη Συστημική Θεραπεία

Το ινστιτούτο παρέχει ολοκληρωμένη τετραετή εκπαίδευση στη συστημική οικογενειακή θεραπεία, πιστοποιημένη από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA)

 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Το Ινστιτούτο Συστημικής Σκέψης και Ψυχοθεραπείας προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες βραχείας συμβουλευτικής (4-5 συνεδρίες) σε οικογένειες και ζευγάρια στο πλαίσιο του προγράμματος ειδίκευσης στη συστημική οικογενειακή θεραπεία. Οι συμβουλευτικές συνεδρίες διεξάγονται στον χώρο του Ινστιτούτου από επαγγελματίες ψυχικής υγείας υπό την άμεση επίβλεψη των στελεχών του Ινστιτούτου. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να καλείτε τη γραμματεία του Ινστιτούτου στο 2310 861061

1
1

Tο Ινστιτούτο παρέχει δια ζώσης όλες τις εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, ακολουθώντας τα μέτρα κατά του covid που ανακοινώθηκαν για τον χώρο της εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες καθώς και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που προσφέρει το Ινστιτούτο πραγματοποιούνται κανονικά στον χώρο του Ινστιτούτου, με όλα τα αναγκαία μέτρα, όπως θερμομέτρηση, τήρηση αποστάσεων, χρήση μάσκας/αντισηπτικού, επαρκής αερισμός και απολύμανση χώρων. Για τη δια ζώσης παρακολούθηση των εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών διαδικασιών είναι απαραίτητη η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού/νόσησης ή rapid-test το οποίο θα έχει πραγματοποιηθεί έως 48 ώρες πριν την είσοδο στο Ινστιτούτο. Όσες/οι αδυνατούν ή δεν επιθυμούν να προσκομίσουν πιστοποιητικό εμβολιασμού/νόσησης ή βεβαίωση τεστ, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τις διαδικασίες διαδικτυακά μετά από συνεννόηση με τη Γραμματεία του Ινστιτούτου.

Το Ινστιτούτο

Το Ινστιτούτο ιδρύθηκε το 2006 στη Θεσσαλονίκη με σκοπό την προαγωγή της συστημικής θεωρίας και πράξης. Υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του είναι επιστημονική επιτροπή που αποτελείται από καταξιωμένα μέλη της συστημικής ψυχοθεραπευτικής κοινότητας της Θεσσαλονίκης. Παρέχει εκπαίδευση και εποπτεία στη συστημική ψυχοθεραπεία, καθώς και συμβουλευτικές συνεδρίες σε ζευγάρια και οικογένειες, ενώ διοργανώνει και υλοποιεί διάφορες εκπαιδευτικές και επιστημονικές δράσεις.

 

Περισσοτερα για το Ινστιτουτο

Εκπαίδευση στη Συστημική Οικογενειακή Θεραπεία

 4ετής εκπαίδευση

Το Ινστιτούτο παρέχει τετραετές πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Συστημική Οικογενειακή Θεραπεία, το οποίο προσφέρει πλήρη θεωρητική και κλινική κατάρτιση.

 Κλινική άσκηση και Εποπτεία

Η κλινική άσκηση με οικογένειες, ζευγάρια και άτομα γίνεται στον χώρο του Ινστιτούτου υπό άμεση επίβλεψη και με χρήση αμφίδρομου καθρέφτη και θεραπευτικής ομάδας.

Πιστοποίηση από EFTA

Το Ινστιτούτο είναι πιστοποιημένο Κέντρο Εκπαίδευσης στην Οικογενειακή Θεραπεία από το Επιμελητήριο Ινστιτούτων Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA-TIC).

Λοιπές εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες

Σύντομα εκπαιδευτικά προγράμματα

Το Ινστιτούτο διοργανώνει κατά καιρούς σύντομα εκπαιδευτικά προγράμματα στο πεδίο της συστημικής σκέψης και ψυχοθεραπείας, τα οποία μπορούν να σχεδιαστούν με βάση τις ανάγκες φορέων στον χώρο της ψυχικής υγείας. Επίσης διοργανώνει εργαστήρια και επιστημονικές εκδηλώσεις που καλύπτουν διάφορους ψυχοκοινωνικούς τομείς.

Εποπτεία σε άτομα, ομάδες και φορείς

Το Ινστιτούτο μπορεί να προσφέρει εποπτεία επαγγελματιών ψυχικής υγείας, σε ατομική ή ομαδική βάση, πάνω σε κλινικά και οργανωσιακά ζητήματα.

Συμβουλευτική οικογένειας, ζεύγους, ατόμου

Στο Ινστιτούτο παρέχεται σύντομη συμβουλευτική σε ζευγάρια και οικογένειες μέσα από το πρίσμα της συστημικής προσέγγισης.
 

Σύγχρονες Υποδομές

Οι εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές
υπηρεσίες παρέχονται σε ειδικά
διαμορφωμένους χώρους με όλες τις
απαραίτητες υποδομές